Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018 teemalla Minun kirkkoni

Ennakkoäänestyksen ajankohta on 6.-10.11.2018. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen 400 seurakunnan tulevaisuudesta. Asettumalla ehdokkaaksi Sulkavan seurakunnassa ja äänestämällä voit vaikuttaa.

Äänestysoikeus

Äänestysoikeus on kaikilla seurakunnan 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä. On huomattava, että kesän rippikoululaisista suurin osa on äänioikeutettuja seurakuntavaaleissa. Nuorissa on kirkon tulevaisuus. Sen vuoksi on tärkeää, että myös ehdokkaiksi saadaan nuoria. Vaalissa voi olla ehdokkaana 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen.

Ehdokkaaksi asettuminen 

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

  • täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
  • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.8.2018
  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
  • on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu

Katse tulevaisuuteen

Edellisissä, vuoden 2014 vaaleissa, äänestysprosentti oli 15,5. Vaaleilla valittiin yli 8500 luottamushenkilöä yhteensä 412 seurakuntaan. Parantamisen varaa siis on.

Vaalivuosi 2018 tarjoaa mahdollisuuden ottaa puheeksi kirkon tulevaisuuden kysymykset, mutta myös kirkon varsinaisen tehtävän ja sanoman. Nyt on hyvä aika virittää keskustelua kirkon ja erityisesti oman seurakuntamme tulevaisuudesta ja rohkaista uusiakin henkilöitä asettumaan ehdolle. Katse tulevaisuuteen suunnattuna on hyvä jatkaa yhteistä matkaa.