Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on ainutlaatuisen arvokas hauraanakin – kipeänä, kärsivänä, kärsimättömänä ja väsyneenä. Meidät on luotu vuoropuheluun Luojan kanssa elämän kaikissa tilanteissa. 

Auringonkukka syksyllä

Seurakunnan työntekijät sairaan rinnalla

Seurakunnan työntekijät kulkevat sairastavan ja läheisten rinnalla. He vierailevat kodeissa, sairaaloissa ja laitoksissa. Seurakunnassa on myös vapaaehtoisia, jotka voivat tarvittaessa auttaa kotona asuvaa sairasta mm. käymällä asioilla, olemalla seurana tai olemalla ulkoiluapuna. Diakoniatyöntekijän voi pyytää kotiin käymään, ja tarvittaessa hänen kanssaan on mahdollista sopia muutama säännöllinenkin kotikäyntiaika.

Tavatessa keskustellaan asioista, jotka sairaalla ovat päällimmäisenä mielessä. Asiakkaan oikeutta omiin keskusteluaiheisiin kunnioitetaan aina. Papit ja diakoni ovat virkansa puolesta vaitiolovelvollisia – eli keskustelut jäävät kahdenkeskisiksi.  Tapaamisissa voi myös rukoilla, laulaa, lukea Raamattua  tai keskustella ihan muuten vain – asiakkaan toiveiden mukaan.

Sulkavan seurakunnan papit Hanne-Maaria Rentola ja Helena Meriläinen sekä diakoni Anne Borén ovat sinua varten, kun tarvitset kuuntelijaa ja haluat keskustella luottamuksellisesti henkilökohtaisista asioistasi tai jos läheisesi tilanne huolestuttaa sinua. Teemme pyydettäessä koti- ja laitoskäyntejä. Pappi tuo pyydettäessä ehtoollisen sairasvuoteelle. Kannattaa muistaa, että papit ovat töissä myös viikonloppuisin, joten jos omaisesi tarvitsee  kiireellisesti ehtoollista, arkipäivään asti ei tarvitse odottaa. 

 

Sairaalapappi ylläpitää toivoa

Sairaalapapit ovat kaikkien potilaiden käytettävissä henkilökohtaista keskustelua, rippiä tai sielunhoitoa varten. Tarvittaessa kaikki kirkon palvelut voidaan  tuoda sairaan luo: sairaalassa liitetään ihmisiä seurakunnan jäseneksi, vihitään, siunataan, käydään rippikoulua ja konfirmoidaan. Sairaalapapin voi kutsua paikalle päivystysluontoisestikin.

Sairaalasielunhoitajilla on teologinen peruskoulutus, ja he ovat saaneet tehtäväänsä asiaankuuluvan erikoiskoulutuksen. Sairaalapapin tehtävä ei ole parantaa, vaan ylläpitää toivoa. Silloinkin, kun toivoa paranemisesta ei ole, sairaalapappi tuo toivoa iankaikkisesta elämästä.

Papilla on vähän enemmän aikaa istua sängyn vierellä kuin hoitajilla ja lääkäreillä. Pappi voi jakaa raskaidenkin asioiden taakkaa kuuntelemalla niin, ettei sairaan tarvitse kantaa kuormaa yksin. Sairaalapapin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja tapahtuvat aina potilaan ja asiakkaan ehdoilla.

Palvelut kuuluvat kaikille

Sairaalapapin palvelut kuuluvat kaikille niitä toivoville – ei siis tarvitse olla kirkon jäsen, jotta voisi kutsua sairaalapapin luokseen.Sairaalapapit toimivat osana sairaalan organisaatiota, mutta ovat kirkon palveluksessa. Sairaalapapin tavoittaa usein yksinkertaisimmin sairaalan henkilökunnan avustuksella. 

Savonlinnan seurakunnan sairaalapastorina toimii Satu Valkonen. Hänen työhönsä kuuluu sielunhoito Savonlinnan Keskussairaalan ja Savonlinnan terveyskeskuksen potilaille.

Yhteyden sairaalapastoriin saa joko suoraan puhelimitse tai hoitohenkilökunnan välityksellä. Keskustelut sairaalapastorin kanssa ovat aina luottamuksellisia, sillä sairaalapastoria sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Sairaalapastori on sinua varten:

  • kun tarvitset kuuntelijaa ja haluat keskustella jonkun kanssa luottamuksellisesti
  • kun olet peloissasi, masentunut tai suret
  • kun kyselet perimmäisiä kysymyksiä, toivot hengellistä ohjausta tai olet muiden vaikeiden kysymysten ja päätösten äärellä
  • kun toivot, että puolestasi rukoillaan tai tahdot saada öljyllä voitelun
  • kun haluat ripittäytyä tai saada ehtoollisen
  • jos läheisesi menehtyy ja tarvitset tukea surussa; läheisen kuoltua on sairaalan kappelissa mahdollista järjestää hartaushetki (saattohartaus)

 

Satu Valkonen: ARVOKASTA ELÄMÄÄ LOPPUUN SAAKKA; RINNALLAKULKIJANA KUOLEVAN VIERELLÄ:

http://www.savonlinnanseurakunta.fi/documents/475004/18651251/Saattohoito+mahdollistaa+hyv%C3%A4n+
el%C3%A4m%C3%A4n+loppuun+asti0117.pdf/db4fae85-ce5a-bbfe-87e7-2d334c92e8c3

 

Satu Valkonen
Sairaalapastori

satu.valkonen@evl.fi
044 417 3285
Keskussairaalantie 6
57120 Savonlinna