Sielunhoito

Sielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista elämän eri vaiheissa. Se on toivon kannattelua ilossa ja surussa, sairaudessa ja terveydessä. Jumalan läsnäolo välittyy sielunhoidossa kunnioittavana vuorovaikutuksena, läsnäolona ja kuunteluna.

Sielunhoito voi olla keskustelua ja toisinaan sanatonta läsnäoloa. Se on tiivis osa seurakunnan olemusta ja tehtävää. Sielunhoitoon voi tarvittaessa liittää myös ripin, jossa syntinsä tunnustava vastaanottaa syntien anteeksiantamuksen Jumalalta. Ripin voi vastaanottaa pappi, diakoni tai muu seurakunnan työntekijä tai toinen seurakuntalainen. Rippiä vastaanottaessaan heitä sitoo rippisalaisuus eli ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Jumalan lapsena eläminen on armossa ja armosta elämistä. Jokaisella on oikeus olla olemassa juuri omanlaisena itsenään, kaikkine vikoineen päivineen, täydesti kelpaavana. Auttamisen tarkoitus lähtee ajatuksesta, että jokainen ihminen on sellaisenaan riittävä ja tärkeä. Sielunhoito on Jumalan armon välittämistä ihmiseltä ihmiselle sanoin ja teoin.

Seurakuntamme papit ja diakoni vierailevat aika-ajoin oma-alotteisesti terveyskeskuksen osastolla, vanhusten asumisyksiköissä ja seurakuntalaisten kotona, mutta pyynnöstä pyrkivät järjestämään mahdollisimman pian henkilökohtaisen tapaamisen. Pappi tuo pyydettäessä ehtoollisen sairasvuoteelle. Kannattaa muistaa, että papit ovat töissä myös viikonloppuisin, joten jos itse tai omaisesi tarvitsee kiireellisesti ehtoollista, arkipäivään asti ei tarvitse odottaa. Seurakunta on sinua varten.

Sielunhoito on auttavaa keskustelua. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuvassa lohduttavat kädet.
Sielunhoito voi olla keskustelua ja toisinaan sanatonta läsnäoloa. Keskustelut ovat luottamuksellisia.