Taloudellinen avustaminen diakoniatyössä

Taloudellisen avun antamisessa Sulkavan seurakunta noudattaa kirkon diakoniatyön taloudellisen avustamisen periaatteita. Apua annetaan erityisesti heille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (Kirkkojärjestyksen 4. luku 3 §).

Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle. Diakonia-avustus ei voi korvata tuota vastuuta. Siksi on tarpeen tarkistaa, onko apua hakeva saanut hänelle kuuluvat etuudet. Talousongelmissa kannattaa ottaa ensin yhteyttä Kelaan, kunnan peruspalvelutoimistoon tai velkaneuvojaan.  Jos avun tarvitsija ei ole saanut hänelle lain mukaan kuuluvaa etuutta, häntä autetaan sen hankkimisessa.

Kuvassa syksyn satoa, porkkanoita, perunoita, sipuleita, lanttuja, omenoita ja iso pyöreä kurpitsa
Diakonian arkienkelin lahjoittamaa syksyn satoa vähävaraiselle perheelle annettavaksi.

Ihminen on kokonaisuus, eli taloudellisia asioita ei voi käsitellä erillisinä muista ongelmista. Tukea ja ohjausta saatetaan tarvita hengelliseen, psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Joskus se edellyttää laaja-alaista verkostotyötä. Aineellinen tuki on osa kokonaisauttamista.

Asiakasta pyydetään allekirjoittamaan suostumuslomake, jotta työntekijä voi kirjata tarvittavat asiat diakonian asiakasohjelmaan ja ottaa tarvittaessa yhteyttä avustuksen myöntämisen kannalta tarpeellisiin tahoihin.

Diakoniatyöntekijä on vaitiolovelvollinen ja siksi asioista voi puhua avoimen rehellisesti. Avustusprosessissa selvitetään asiakkaan taloustilanne sekä tilanteeseen johtaneet syyt. Ihmisen yksilöllinen tilanne on kaiken diakonisen avustamisen perusta.
 

Auttamisen muodot


Taloudellinen avustaminen on pääsääntöisesti kertaluonteista kriisiapua, mutta muu tukeminen on tarvittaessa pitkäaikaista. Ruokapankin apu on tarkoitettu välitöntä aineellista apua tarvitsevalle yksityishenkilölle tai perheelle. Avustusta voivat saada ne kotitaloudet, työttömät, ylivelkaantuneet ja eläkeläiset, joiden toimeentuloon on tullut muutos sairauden tai muun elämän kriisin yhteydessä. 

Ruokapankkitoiminnan osto-osoitukset myönnetään kirkkovaltuuston vuosittain myöntämän määrärahan turvin. Seurakunnan taloudelliset avustukset ovat pääosin osto-osoituksia paikallisiin ruokakauppoihin, joskus aineellista avustamista, harvemmin esimerkiksi laskujen maksamista. Avustusta ei anneta suorana rahasuorituksena hakijalle. Tarvittaessa suurempaa avustusta, voidaan kääntyä hiippakunnan tai Kirkon diakoniarahaston puoleen.

Seurakunnan diakoniatyö järjestää kevät- ja syyskaudella ilmaisruokailun seurakuntatalolla joka toinen viikko työttömille, vähävaraisille ja pientä eläkettä saaville (katso tarkemmat ajankohdat kirkollisista ilmoituksista). Lounas on nimensä mukaisesti ilmainen.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019. Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan oikeusaputoimistot. Etelä-Savon oikeusaputoimisto sijaitee osoitteessa Tottinkatu 9, 57130 Savonlinna.

Oikeusavun ja talous- ja velkaneuvonnan ajanvaraukset sovitaan puhelimitse:
Oikeusapu, puh. 029 566 0390 (sähköposti: etela-savo.oikapu(at)oikeus.fi) Huom. sähköpostia lähetettäessä at-merkki korvataan @-merkillä
Talous- ja velkaneuvonta, puh. 029 566 0345 ( sähköposti: etela-savo.velkaneuvonta(at)oikeus.fi) Huom. sähköpostia lähettäessä at-merkki korvataan @-merkillä


Tarvittavat asiakirjat

Seurakunnan taloudellisen avustuksen edellytyksenä on aina henkilökohtainen käynti diakoniatoimistossa tai diakonin kotikäynti. Asiakkaalla on oltava avustuksen myöntämistä varten tarvittavat tiedot tuloista (palkkakuitti, ammattiliiton tai KELA:n päätös, eläketiedot jne.) ja menoista (tiedot asumismenoista, lainoista ja niiden lyhennyseristä jne.) Tositteet on esittettävä pyydettäessä avustuksen myöntäjälle.
 

Rajoitukset

Ruoka-avustukset ovat tarkoitettu käytettäväksi avunsaajan omassa taloudessa/ perheessä. Hygieniatuotteet ja lasten vaipat kuuluvat ruokatarvikkeiden lisäksi osto-oikeutettuihin tuotteisiin. Ostokorttia ei voi käyttää eläinten ruoan, lehtien, kotitalousvälineistön, energiajuomien tai tupakka- ja alkoholituotteiden ostoon. Tuotteiden lahjoittaminen ja myyminen on kiellettyä. Avustukset voidaan evätä tilapäisesti tai kokonaan niiltä henkilöiltä tai perheiltä, joiden on todettu käyttävän saamaansa apua väärin. Avustusta ei myönnetä päihtyneelle tai muutoin sopimattomasti käyttäytyvälle henkilölle.


Tottinkatu 9, 57130 Savonlinn