Toimintaa omaishoitajille ja vapaaehtoistyöntekijöille

 

Omaishoitajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamista voidaan tukea henkilökohtaisin kontaktein, ryhmäkokoontumisilla ja erilaisilla valmennuksilla.

 

Lohduttava käsi vanhuksen käsien päällä
Suomessa arvioidaan olevan jopa 700 000 työssäkäyvää henkilöä, jotka työn ohessa huolehtivat läheisestään.

Omaishoitajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden teemakokoontumiset

Sulkavan seurakunta järjestää yhteistyössä kunnan ja SPR:n Sulkavan osaston kanssa omaishoitajille ja ystäväpalvelun vapaaehtoistyöntekijöille teemakokoontumisia kerran kuukaudessa, tilaisuuksia, työnohjausta ja virkistystoimintaa. Tiedot teemakokoontumisten ajankohdista löytyvät kirkollisista ilmoituksista.  
Ystäväpalvelutyössä mukana oleville järjestetään tarvittaessa myös laitoskäyntien ohjausta ja tehdään yhteisiä ensikäyntejä ystävien luo.
 

Toiminnan järjestäjätahot:

Sulkavan kunta: Päivi Karppanen
avo- ja hoivapalvelujohtaja (p. 044 417 5365)
paivi.karppanen(at)terveystalo.com

SPR:n Sulkavan osasto: Maarit Tiimonen
sairaanhoitaja

Sulkavan seurakunta: Anne Borén
diakoni (p. 040 540 6738)
anne.boren(at)evl.fi

Huom. (at)-merkki korvataan @-merkillä sähköpostia lähetettäessä

OmaisOiva-kahvila

Sulkavalaisille omaishoitajille järjestetään muutaman kerran vuodessa OmaisOiva-kahvilan tapaamisia yhteistyössä Etelä-Savon OmaisOivan kanssa. Tapaamisissa omaishoitajat ja omaishoidon asioista kiinnostuneet voivat tavata toisiaan ja keskustella kahvikupposen äärellä. OmaisOiva-kahvilan ajankohdan näet kirkollisista ilmoituksista.


Ovet-valmennus® 

Sulkavalla järjestettävään Ovet-valmennukseen on jatkuva ilmoittautuminen. Valmennus järjestetään, kun ryhmä on saatu kokoon. Ryhmän vähimmäiskoko on viisi henkilöä. Valmennus toteutetaan neljänä iltapäivänä klo 12-15 välisenä aikana. Valmennuksen järjestää Pieksämäen Omaishoitajat ry/ Etelä-Savon OmaisOiva, Sulkavan seurakunta ja Linnalan Seniorikeskus.

Ovet-valmennus® tukee omaishoitajuutta ja helpottaa omaishoitajien etenemistä omaishoidon polulla. Valmennukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka auttavat apua tarvitsevaa lähimmäistään. Ovet-valmennus® on osallistujille maksutonta ryhmätoimintaa, jossa käsitellään keskeisiä omaishoitajuuteen liittyviä asioita alustusten, pohdintatehtävien, pienryhmäkeskustelujen ja toiminnallisten ryhmämenetelmien avulla.

Valmennuksen sisällöt:

  • Ovet omaishoitajuuteen

       - Omaishoitotilanteen tunnusmerkkejä
       - Omaishoito osana elämää

  • Ovet yhteiskunnan palveluihin

       - Palvelut omaishoitoperheen tukena 
       - Avaimia avustamiseen

  • Omat oveni
    - Muutos osana elämää
    - Avaimia hoitotyöhön
  • Ovet huomiseen

      - Huomista kohti
      - Voimaa vertaistuesta, iloa osallistumisesta 


Ovet-valmennukseen osallistuminen EI EDELLYTÄ KUNNAN OMAISHOITOSOPIMUSTA EIKÄ YHDISTYSJÄSENYYTTÄ!

Ilmoittautumiset Ovet-valmennukseen ja lisätiedot: Mari Nykänen, p. 050 320 7771