Toimintaa omaishoitajille ja vapaaehtoistyöntekijöille

 

Omaishoitajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamista voidaan tukea henkilökohtaisin kontaktein, ryhmäkokoontumisilla ja erilaisilla valmennuksilla.


Vuoden 2019 alusta omaishoitajavalmennusten järjestäminen omaishoitosopimuksen tehneille omaishoitajille siirtyi kuntien vastuulle. Omaishoitajaliiton kehittämää Ovet-valmennusta® järjestetään monella paikkakunnalla yhteistyössä kuntien ja liiton paikallisyhdistysten kanssa. 

Sulkavan seurakunta järjestää yhteistyössä kunnan ja SPR:n Sulkavan osaston kanssa omaishoitajille ja ystäväpalvelun vapaaehtoistyöntekijöille teemakokoontumisia kerran kuukaudessa, tilaisuuksia, työnohjausta ja virkistystoimintaa. Tiedot teemakokoontumisten ajankohdista löytyvät kirkollisista ilmoituksista.

Sulkavalaisille omaishoitajille järjestetään muutaman kerran vuodessa OmaisOiva-kahvilan tapaamisia yhteistyössä Etelä-Savon OmaisOivan kanssa. Tapaamisissa omaishoitajat ja omaishoidon asioista kiinnostuneet voivat tavata toisiaan ja keskustella kahvikupposen äärellä. Seuraavan OmaisOiva-kahvilan ajankohdan näet tästä linkistä.

Ystäväpalvelutyössä mukana oleville järjestetään tarvittaessa myös laitoskäyntien ohjausta ja tehdään yhteisiä ensikäyntejä ystävien luo.

 

Toiminnan järjestäjätahot:

Sulkavan kunta: Päivi Karppanen
avo- ja hoivapalvelujohtaja (p. 044 417 5365)

SPR: Maarit Tiimonen
sairaanhoitaja, SPR:n Sulkavan osasto

Sulkavan seurakunta: Anne Borén
diakoni (p. 040 540 6738)
anne.boren(at)evl.fi

Lohduttava käsi vanhuksen käsien päällä
Suomessa arvioidaan olevan jopa 700 000 työssäkäyvää henkilöä, jotka työn ohessa huolehtivat läheisestään.