Seurakunta surevien tukena


Läheisen ihmisen kuolema on raskas kokemus. Siksi sen läpikäymiseen tarvitaan paljon aikaa sekä usein myös toisten ihmisten tukea.


Läheisen kuolemaa seuraava suru on pitkä prosessi, joka tarvitsee oman aikansa. Surun aikana sureva käy läpi entistä elämää, sen iloja ja murheita. Surun kohdatessa syntyy paljon kysymyksiä. Vaikka vastauksia kysymyksiin ei aina olisikaan, jo kysyminenkin ja asioiden ääneen sanominen helpottaa oloa.


Sururyhmä äskettäin läheisensä menettäneille


Sulkavan seurakunta haluaa tarjota mahdollisuuden äskettäin läheisensä menettäneille kokoontua yhteen keskustelemaan, kuuntelemaan ja käymään läpi menetykseen liittyviä kokemuksia. Moni on kokenut helpottavana puhua surustaan toisten, samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Ryhmään ilmoittaudutaan ennen ensimmäistä tapaamista. Ryhmän koko on 4-10 henkilöä. Ryhmä kokoontuu suljettuna ryhmänä  eli ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen ryhmään ei oteta uusia jäseniä. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. 

Sururyhmä kokoontuu 5-6 kertaa ryhmäläisten toiveen mukaisesti. Ensimmäinen ryhmätapaaminen järjestetään yleensä pyhäinpäivän jälkeen marraskuussa, mikäli ryhmään ilmoittautuu riittävästi osallistujia. Ryhmäkokoontumiset jatkuvat joulun yli keväälle. 

 

Kotikäynnit surevien luo

Sulkavan seurakunnan diakoniatyö on muistanut puolisonsa menettäneitä jo vuosien ajan. Diakoni tai diakonian tukiryhmän jäsenet ovat vieneet sureville joulutervehdyksen. Tätä käytäntöä on nyt muutettu siten, että diakoni ottaa yhteyttä puolisonsa menettäneeseen. Mikäli sureva haluaa, diakoni tai pappi tekee yhden tai tarvittaessa useammankin kotikäynnin hänen luokseen.

Kuvassa kivinen enkelipatsas ja syysruskan keltaiseksi värjäämä koivunlehti.
Sulkavan seurakunta haluaa olla surevien tukena.

Surevat voivat saada apua ja tukea myös näiltä internetsivuilta:

www.sylva.fi (syöpäsairaiden lasten ja nuorten valtakunnallinen yhdistys)

www.kapy.fi (KÄPY - lapsikuolemaperheet ry)

www.yhtakkiayksin.fi (leskeksi jääneiden tuki)

www.nuoretlesket.fi (vertaistuki työikäisille leskille)

www.surunauha.net (itsemurhan tehneiden läheiset ry.)