Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on auttanut hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa jo vuodesta 1950 lähtien.

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. 
 

Tuotonjakoperusteet v. 2020 eteenpäin:

  • 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta kansainväliseen apuun.

  • 20 % tuotosta suunnataan vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa.

  • 20 % tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta.

Keräyskuluihin menee 18-20 senttiä jokaista lahjoitettua euroa kohti. Tiukka seuranta takaa rahan päätymisen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Valtakunnalliset keräyskulut muodostuvat keräyksen suunnittelu- ja toteutuskustannuksista. Lisäksi keräysvaroja käytetään kasvatus- ja koulutusaineistoihin, tietoiskuihin sekä mainoskampanjaan. Nämä kustannukset palvelevat sekä varainhankintaa että vaikuttamistoimintaa.

Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat. Joka kevät suuri joukko sulkavalaisia osallistuu Yhteisvastuukeräykseen antamalla omaa aikaansa ja osaamistaan vapaaehtoisissa tehtävissä. Kaikki seurakuntamme työalat osallistuvat keräyksen toteutukseen.

Yhteisvstuukeräyksen valtakunnallinen keräyslupa on voimassa ympäri vuoden. Sinulla on halutessasi mahdollisuus lahjoittaa keräykseen myös Sulkavan seurakunnan internetsivujen etusivulla helmi-joulukuussa olevan nettilahjoitusbannerin avulla. 


Myös sinua tarvitaan arkienkeliksi. Tule mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan keräystä. 

Sulkavan seurakunnassa yhteisvastuun keräyspäällikkönä toimii diakoni Anne Borén. Ota rohkeasti yhteyttä! 

Kuvassa nuori poika, jonka kasvoilla valkoinen teksti
Lahjoita Yhteisvastuukeräykseen ja lisää turvallisia aikuisia nuorten elämään!

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu toimii kirkon valtuuttamana kansainvälisen diakonian toteuttajana ja tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus sekä kunnioitus ovat arvoja joita Kirkon Ulkomaanapu työllään vahvistaa

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.