Ristiäiset

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kaste liittää ihmisen kotiseurakuntansa ja maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon jäseneksi. Kaste on ehtoollisen ohella toinen luterilaisen kirkon kahdesta sakramentista. Siinä yhdistyy aine eli vesi ja Kristuksen sanat (kastekäsky Matt. 28:18-20.) Luterilaisessa kirkossa kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Aikuiskasteen saa aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi ja jota ei ole kastettu.

Kastejuhlaa vietetään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä, johon mennessä väestötietojärjestelmään on ilmoitettava lapsen nimi ja äidinkieli. Jos lasta ei ole kahden kuukauden kuluessa kastettu tai kastetilaisuudesta sovittu, niin hänet merkitään ei-kirkkoon kuuluvana yleiseen väestörekisteriin.

Ristiäisten sopimiseksi ota yhteyttä seurakunnan kirkkoherran virastoon Eeva Kurkeen. Ristiäiset pidetään kotona, mummolassa, seurakunnan tiloissa tai muussa sopivassa paikassa.

äiti, isä ja vauva kastemekossa
Tuore seurakunnan jäsen ja onnelliset vanhemmat