Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen voi tapahtua kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Sulkavan kirkko ja Lohikosken kirkko ovat kesäaikaan suosittuja vihkikirkkoja. Sulkavalla suosiotaan ovat lisänneet myös luonnossa tapahtuvat vihkimiset.

Vihkiajan sopimiseksi ota yhteyttä seurakunnan kirkkoherranvirastoon puhelimella tai sähköpostilla. Ulkopaikkakuntalaisilta peritään vuokra kirkon käytöstä. Oman seurakunnan jäsenille seurakunnan tilojen käyttäminen on ilmaista kirkollisten toimitusten yhteydessä.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Vihkiminen voidaan toimittaa, kun kihlapari on saanut todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Tarkempia tietoja saa ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. 

Avioliiton siunaaminen

Siviilivihkimisen jälkeen on mahdollista toimittaa avioliiton siunaaminen kirkossa tai muussa sovitussa paikassa. Lisätietoja toimituksen järjestelystä saa seurakunnasta kirkkoherranvirastosta tai papeilta. 

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä.

Kirkon perheneuvonta auttaa maksutta

hääpari, morsian valkoisessa häämekossa ja sulhanen tummassa puvussa vihkiraamattu kädessään
Vastavihitty pariskunta Sulkavan kirkossa lähdössä ottamaan vastaan onnitteluja vierailtaan

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku