Hautajaiset

Hautaan siunaamisessa poisnukkunut saatetaan haudan lepoon ja uskotaan hänet Jumalan haltuun.

Läheisen kuoltua on hyvä aloittaa hautajaisjärjestelyt hautaustoimistossa tai kirkkoherranvirastossa. Sovittavia asioita ovat hautausaika, hautaansiunaamisen paikka, siunaava pappi ja kanttori sekä hautapaikan katsominen. Sovittavia asioita ovat myös vainajan siirtäminen, sanomakellojen soitto sekä muistotilaisuuden paikka. Sulkavalla hautaan siunaaminen tapahtuu Sulkavan kirkossa, Lohikosken kirkossa tai haudan äärellä hautausmaalla. Muistotilaisuus järjestetään useimmiten seurakuntatalolla seurakuntasalissa tai Lohilahden koululla tai pitopalveluyritysten tiloissa.

Pappi keskustelee mielellään omaisten kanssa ennen hautajaisia.

Hautaukseen liittyvistä asioista voidaan keskustella jo ennen kuin hautauslupa on saatu.

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Palveleva puhelin 010190071
Arkku jonka ympärillä paljon kukkalaitteita

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Erityisesti hyvin läheisen ihmisen kuoleman tapahtuessa lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota. 

Lapsi ja kuolema