Ota meihin yhteyttä

Seurakunnan työntekijöihin saa yhteyden parhaiten puhelimella ja sähköpostilla.
 

Työntekijöiden puhelinnumerot löydät "yhteystiedot"-sivultaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

Ajanvaraukset kirkollisiin toimituksiin

 

Kun haluatte varata ajan kirkolliseen toimitukseen (kaste, vihkiminen tai hautaan siunaaminen), ottakaa yhteys kirkkoherranvirastoon ma klo 9-13 puh. 015 471 056. Muina aikoina voi soittaa työntekijöiden suoriin numeroihin, hautausasioissa talouspäällikkö Jukka Laukkaselle puh. 040 515 0037 (ma-to) tai suntio Juha Hartikaiselle puh. 0400 594 297. Myös hautaustoimistot tekevät varauksia.

Diakoniavastaanotto toimii ajanvarauksella. Soita tai lähetä soittopyyntö tekstiviestinä. Laita viestiin nimesi ja puhelinnumerosi. Diakoni Anne Borén, puh. 040 540 6738.

Virkatodistuksen, sukuselvityksen tai sukututkimuksen saat Kouvolan aluekeskusrekisteristä
 

Sulkavan seurakunnan kirkonkirjojen pito hoidetaan Kouvolan aluekeskusrekisterissä. Sen toiminta jakautuu virkatodistuspalveluihin ja rekisteröintipalveluihin. Virkatodistuspalvelusta voi tilata Elää-todistuksen, sukuselvityksen tai sukututkimuksen.

 

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen avioliittoon vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta. Se tarkoittaa selvitystä siitä, ettei kummallakaan kihlakumppanilla ole voimassa olevaa avioliittoa tai etteivät he ole lähisukulaisia.

Avioliiton esteiden tutkinnan tilaavat avioon aikovat itse. Avioliiton esteiden tutkinnan lomakkeeseen tästä linkistä Kouvolan aluekeskusterekisterin sivuille. 

VIRKATODISTUSPALVELUT

Ns. elää-todistus on seurakunnan jäsenen perustietoja sisältävä todistus. Lisätiedot tästä linkistä lisätietoja Kouvolan aluekeskusrekisterin virkatodistuspalveluista.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

SUKUSELVITYS 

Sukuselvitys tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten. Se on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Lisätiedot tästä linkistä lisätietoja Kouvolan aluekeskusrekisterin sukuselvityspalvelusta.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

VIRKATODISTUSTEN JA SUKUSELVITYSTEN TILAAMINEN

Puhelimitse numerosta 040 765 4017 (ma-to klo 9-12)

Sähköpostilla osoitteesta virkatodistukset.kouvola@evl.fi 

Kirjepostilla osoitteesta Kouvolan seurakuntayhtymä, Aluekeskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola.

SUKUTUTKIMUS

Sukututkimuksia voi tilata vain kirjallisessa muodossa, joko kirjeitse (osoitteesta: Kouvolan seurakuntayhtymä, Aluekeskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola) tai sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja ja sähköisen lomakkeen löydät tästä linkistä lisätietoja Kouvolan aluekeskusrekisterin sukututkimuspalveluista.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Rekisteröintipalvelut

Rekisteröintipalvelusta saa neuvoja avioliiton esteiden tutkimiseen, kirkollisten toimitusten lomakkeisiin, kastettavien nimien lainmukaisuuteen liittyen. Puh. 040 849 2611 tai  040 7140 554 (ma-pe klo 9-15).

 

KIRKONKIRJOJEN TIETOJEN LUOVUTTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT (1.1.2020 lähtien) löydät tästä linkistä Kouvolan aluekeskusrekisterin palveluhinnaston.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Väestökirjanpidon toimintojen keskittäminen perustuu kirkkohallituksen linjaukseen


Kirkkohallitus on linjannut, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjoihin ja väestökirjanpitoon liittyvien tehtävien tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereihin. Se tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne hoidetaan seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. 

 

KirDi eli valtakunnallinen sukuselvitystodistus

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtymässä järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset yhdestä paikasta. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asteittain. Kouvolan aluekeskusrekisteristä sukuselvityksen saa yhdellä tilauksella, kun vainaja on kuollut Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin.

Valtakunnallisen sukuselvityksen tekemisestä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.

Kirkkoon kuulumattomista henkilöistä sukuselvitys tilataan Digi- ja väestötietovirastosta. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvasta henkilöstä virkatodistus tilataan ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä Kuopiosta. Ulkomailla asuvasta / asuneesta henkilöstä tulee tilata todistus kyseisen maan rekisteriviranomaiselta. Neuvostoliitolle luovutetun alueen lakkautettujen seurakuntien selvitykset tilataan suoraan Kansallisarkiston Mikkelin yksiköstä.

Tästä linkistä Kouvolan aluekeskusrekisterin sivuilta lisätietoja valtakunnalliseen sukuselvityspyyntöön

 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset tilataan Kouvolan keskusrekisteristä.

Puhelimitse 040 7654017

avoinna ma-to klo 9-12 (sukututkimuksia ei voi tilata puhelimitse)


YKSITYISHENKILÖT:
Virkatodistus (tilaavirkatodistus.fi)

YRITYSASIAKKAAT:
Lomakkeella https://lomakkeet.evl.fi/sulkavan-seurakunta/virkatodistus


Sähköpostilla: virkatodistukset.kouvola@evl.fi

Kirjeellä: Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Virkatodistuksen hinta on kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostettuna 9 euroa (myös silloin jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä tai kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto-, tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta).

Muutoin virkatodistuksen hinta on 30 euroa tai jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa.

lasimaalaus