Ajanvaraukset

kasteeseen, avioliittoon vihkimiseen

tai hautaan siunaamiseen

 

Ota yhteys kirkkoherranvirastoon ma klo 9-13 puh. 015 471 056 tai virastoajan ulkopuolella hautausasiat talouspäällikkö puh. 040 515 0037 (ma-to), suntio puh. 0400 594 297 tai seurakuntamestari puh. 0400 371 467.

Myös hautaustoimiston kautta voi tehdä siunausvarauksen.

Kasteet ja avioliittoon vihkimiset ota yhteys virastopäivystykseen ma klo 9-13 p. 015 471 056 tai kirkkoherraan puh. 0400 253 874, sähköposti hanne-maaria.rentola@evl.fi. Kirkkoherran lomien ja vapaiden ajaksi on aina määrätty sijainen, tarkemmat tiedot nettisivuiltamme.

HUOM Toimita alkuperäiset kaste- ja vihkilomakkeet omaan seurakuntaan Sulkavalle (Digi- ja väestötietovirastosta tai Kouvolan keskusrekisteristä tulleet). Ota yhteyttä kirkkoherraan siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin Sulkavan pappi kastaa tai vihkii. Lapsikaste tulee tehdä 3 kuukauden sisällä, muutoin lomake vaihtuu. Vanhemmat allekirjoittavat kastelomakkeen ja ilmoittavat kummien henkilötunnukset etukäteen paperilla tai soittamalla. Niitä ei saa tietoturvasyistä laittaa sähköpostilla. Vihkilomakkeeseen tarvitaan papin ja todistajien allekirjoitus/nimenselvennys. Sovi kuulutuspäivä suoraan Sulkavan seurakunnan kanssa.

Ennen avioliittoon vihkimistä on tehtävä avioliiton esteiden tutkinta eli selvitys siitä, ettei kummallakaan kihlakumppanilla ole voimassa olevaa avioliittoa tai etteivät he ole lähisukulaisia. Avioliiton esteiden tutkinnan joutuu tilaamaan itse Kouvolan keskusrekisteristä (linkki alla).

VIRKATODISTUSPALVELUT, SUKUSELVITYS, SUKUTUTKIMUS

Sulkavan seurakunnan kirkonkirjojen pito ja väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät hoidetaan Kouvolan aluekeskusrekisterissä, samoin sukuselvitysten ja sukututkimusten teko.  Rekisterin toiminta jakautuu virkatodistuspalveluihin ja rekisteröintipalveluihin.

Järjestely perustuu kirkkohallituksen linjaukseen, jonka mukaan yksittäiset seurakunnat eivät enää hoida näitä palveluja.

Virkatodistuspalvelusta voi tilata ns. elää-todistuksen eli seurakunnan jäsenen perustietoja sisältävän todistuksen.

Sukuselvitys tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten. Se on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.

Sukututkimuksia voi tilata vain kirjallisessa muodossa.

KirDi eli valtakunnallinen sukuselvitystodistus

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtynyt järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset yhdestä paikasta. Palvelun voi tilata netissä. Sulkavan osalta tilaus kiertyy Kouvolan keskusrekisteriin.

Kirkkoon kuulumattomista henkilöistä sukuselvitys tilataan Digi- ja väestötietovirastosta.

Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvasta henkilöstä virkatodistus tilataan ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä Kuopiosta.

Ulkomailla asuvasta/asuneesta henkilöstä todistus pyydetään kyseisen maan rekisteriviranomaiselta. Neuvostoliitolle luovutetun alueen lakkautettujen seurakuntien selvitykset tilataan suoraan Kansallisarkiston Mikkelin yksiköstä.

 

 

Kouvolan aluekeskusrekisteri

Virkatodistukset puhelimitse 040 195 2599 tai sähköisesti

avoinna ma-to klo 9-12 (sukututkimuksia ei voi tilata puhelimitse)

Linkki Kouvolan palveluihin Virkatodistus ja sukuselvitys - Kouvolan seurakunnat

Virkatodistus on maksullinen

Rekisteröintipalvelusta saa neuvoja avioliiton esteiden tutkinnasta, kirkollisten toimitusten lomakkeista, kastettavien nimien lainmukaisuudesta puh. 040 849 2611 tai  040 7140 554 (ma-pe klo 9-15).

 

lasimaalaus