Asiasi on meille tärkeä! 

Seurakunnan työntekijöihin saa yhteyden parhaiten puhelimella ja sähköpostilla.
 

Työntekijöiden puhelinnumerot löydät "yhteystiedot"-sivulta.

 

Ajanvaraukset kirkollisiin toimituksiin

 

Kun haluatte varata ajan kirkolliseen toimitukseen (kaste, vihkiminen tai hautaan siunaaminen), ottakaa yhteys kirkkoherranvirastoon sen aukioloaikoina ma-ti klo 9-12, puhelinnumero: 015 471 056. Kirkkoherranviraston puhelinta päivystää viraston aukioloaikoina pappi tai diakoni. Ajanvarauksia voi tehdä myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: sulkavan.srk@evl.fi. 

Haudanhoitoa koskevissa asioissa ota yhteyttä talouspäällikkö Jukka Laukkaseen puhelinnumero: 040 515 0037.

Diakoniavastaanotto toimii ajanvarauksella. Soita tai lähetä soittopyyntö tekstiviestinä. Laita viestiin nimesi ja puhelinnumerosi. Diakoni Anne Borén, puhelinnumero: 040 540 6738.

Jos asiasi koskee virkatodistusta, sukuselvitystä tai sukututkimusta, ota yhteyttä Kouvolan aluekeskusrekisteriin
 

Sulkavan seurakunnan kirkonkirjojenpito on hoidettu 1.9.2019 alkaen Kouvolan aluekeskusrekisterissä. Aluekeskusrekisterin toiminnot jakautuvat virkatodistuspalveluihin ja rekisteröintipalveluihin. Virkatodistuspalvelusta voi tilata Elää-todistuksen, sukuselvityksen tai sukututkimuksen.

 

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen avioliittoon vihkimistä on suoritettava selvitys avioliiton esteiden tutkinnasta. Se tarkoittaa selvitystä siitä, ettei kummallakaan kihlakumppanilla ole voimassa olevaa avioliittoa ja siitä, että he eivät ole lähisukulaisia. Avioliiton esteiden tutkinnan tilaavat avioliittoon aikovat itse. Avioliiton esteiden tutkinnan lomakkeeseen tästä linkistä Kouvolan aluekeskusterekisterin sivuille. 

VIRKATODISTUSPALVELUT

Niin sanottu elää-todistus on seurakunnan jäsenen itseään koskevia perustietoja sisältävä todistus. Lisätiedot: tästä linkistä lisätietoja Kouvolan aluekeskusrekisterin virkatodistuspalveluista.

SUKUSELVITYS 

Tämä tarvitaan esimerkiksi perunkirjoitusta varten. Se on tietosisällöltään laajempi todistus. Se on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Lisätiedot: tästä linkistä lisätietoja Kouvolan aluekeskusrekisterin sukuselvityspalvelusta.

VIRKATODISTUSTEN JA SUKUSELVITYSTEN TILAAMINEN

Puhelimitse numerosta 040 765 4017

Sähköpostilla osoitteesta: virkatodistukset.kouvola@evl.fi 

Kirjepostilla osoitteesta: Kouvolan seurakuntayhtymä, Aluekeskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola.

SUKUTUTKIMUS

Sukututkimuksia voi tilata vain kirjallisessa muodossa, joko kirjeitse (osoitteesta: Kouvolan seurakuntayhtymä, Aluekeskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola) tai sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja ja sähköisen lomakkeen löydät: tästä linkistä lisätietoja Kouvolan aluekeskusrekisterin sukututkimuspalveluista.

Rekisteröintipalvelut

Rekisteröintipalvelusta saa neuvoja avioliiton esteiden tutkimiseen, kirkollisten toimitusten lomakkeisiin, kastettavien nimien lainmukaisuuteen sekä kummikelpoisuuden tarkistamiseen liittyen. Puhelinnumerot 040 849 2611 tai  040 7140 554. Avoinna Ma-pe klo 9-15.

 

KIRKONKIRJOJEN TIETOJEN LUOVUTTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT (1.1.2020 lähtien) löydät tästä linkistä Kouvolan aluekeskusrekisterin palveluhinnaston.

 

Väestökirjanpidon toimintojen keskittäminen perustuu kirkkohallituksen linjaukseen


Kirkkohallitus on linjannut, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. 

 

KirDi eli valtakunnallinen sukuselvitystodistus

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtymässä järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset yhdestä paikasta. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asteittain kattaen lopulta kaikki seurakunnat. Kouvolan aluekeskusrekisteristä sukuselvityksen saa yhdellä tilauksella, kun vainaja on kuollut Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin.

Valtakunnallisen sukuselvityksen tekemisestä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.

Kirkkoon kuulumattomista henkilöistä sukuselvitys tilataan Digi- ja Väestötietovirastosta. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvasta henkilöstä virkatodistus tilataan ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä Kuopiosta. Ulkomailla asuvasta / asuneesta henkilöstä tulee tilata todistus kyseisen maan rekisteriviranomaiselta. Neuvostoliitolle luovutetun alueen lakkautettujen seurakuntien selvitykset tilataan suoraan Kansallisarkiston Mikkelin yksiköstä.

Tästä linkistä Kouvolan aluekeskusrekisterin sivuilta lisätietoja valtakunnalliseen sukuselvityspyyntöön

 

1.9. 2019 alkaen virkatodistukset ja sukuselvitykset tilataan Kouvolan keskusrekisteristä.

Puhelimitse: 040 765 4017, puhelinpalvelu avoinna ma-to klo 9-12 (todistuksia sukututkimuksia varten ei voi tilata puhelimitse)

Lomakkeella: https://lomakkeet.evl.fi/sulkavan-seurakunta/virkatodistus

Sähköpostilla: virkatodistukset.kouvola@evl.fi

Kirjeellä: Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Virkatodistuksen hinta on kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostettuna 9 euroa (myös silloin jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä tai kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto-, tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta).

Muutoin virkatodistuksen hinta on 30 euroa tai jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa.

lasimaalaus