Kirkkokuorotoiminnan vaiheita

Kirkollinen kuorotoiminta alkoi Sulkavalla vuonna 1923. Lohikosken kirkon valmistuttua kuoroharjoituksia alettiin pitää myös sen alueella, ja vuosikymmenten ajan Sulkavan ja Lohikosken kuorot harjoittivat ja esittivät yhteistä ohjelmistoa. Enimmillään kuorossa oli yli 40 laulajaa. 

Sulkavan Kirkkokuoro kirjattiin yhdistysrekisteriin vuonna 1962. Erityisesti viime vuosikymmenen aikana tapahtunut laulajien huomattava  väheneminen johti tilanteeseen, jossa rekisteröitynä yhdistyksenä toimiminen ei enää ollut mielekästä.

Kun seurakuntajäsenyys Suomen Kirkkomusiikkiliitossa tuli mahdolliseksi syksyllä 2016 Sulkavan seurakunta haki jäsenyyttä. Rekisteröidyn yhdistyksen toiminta lopetettiin marraskuussa 2016. Sitä seuranneen kirkkovuoden alusta alkaen kuoro toimi Kirkon kuoron nimellä. Syksyllä 2019 laulajia oli niin vähän, että Kirkon kuoron toiminta keskeytettiin.