Urut ja soittimet

Sulkavan kirkko

Sulkavan kirkon soittimet

Sulkavan kirkossa on 33-äänikertaiset, Kangasalan Urkutehtaan vuonna 1964 rakentamat 3-sormioiset urut (op. 738). Niiden koneisto on mekaaninen lukuun ottamatta selkäpillistöä, joka on mekaanis-pneumaattinen. Urkujen äänikertavalikoima ei edusta mitään musiikinhistoriallista tyylisuuntausta, vaan tarjoaa perusvalikoiman sointivärejä; kieliäänikertoja on kuusi.

Urut edustavat rakentamisajankohtanaan vallinnutta suuntausta sijoittaa pillistöt selkeästi rajattuun laatikkomuotoon sen sijaan, että olisi hyödynnetty käytettävissä ollutta lehteritilaa. Urkujen huoltotilat jäivät hyvin ahtaiksi, ja vuonna 2013 urkujen takaosaa - III sormion kaappia - siirrettiin taaemmas viritys- ja huoltotöiden helpottamiseksi.

Sulkavan kirkon urkujen historiaa

Sulkavan kirkon ensimmäiset urut rakensi B. A. Thulé vuonna 1892. Ne olivat 10-äänikertaiset käsittäen yhden sormion ja jalkion. Nämä  mekaaniset urut palvelivat vuoteen 1925 asti, jolloin ne syrjäytti Kangasalan Urkutehtaan opus 328, pneumaattinen 2-sormioinen soitin, jossa säilytettiin Thulén urkujen julkisivu. Uruissa oli vain yksi äänikerta edeltäjäänsä enemmän, mutta runsaasti yhdistemahdollisuuksia.  

Lohikosken kirkko 

Lohikosken kirkko sai urut 1981. Urut on rakentanut Hans Heinrich, ja ne on sijoitettu kuoriin. Urkujen koneisto on mekaaninen ja äänikertoja on seitsemän. 

Ennen urkujen rakentamista Lohikosken kirkossa käytettiin sähköharmonia, joka oli sijoitettu lehterille. 

Muut soittimet

Sulkavan kirkon kuorissa on Yamaha-digiflyygeli ja seurakuntatalon salissa Kawai-flyygeli.