Tule mukaan seurakunnan toimintaan

 

Ympäröivä todellisuus asettaa kirkolle ja seurakunnille uusia haasteita. Vapaaehtoistyö tarjoaa mielekkään tavan auttaa ja toimia läheisten hyväksi. Sulkavan seurakunnassakin on tarjolla monenlaista tekemistä. Yhdessä toimien pystytään luomaan uutta. 

Kirkon vapaaehtoistoiminnassa seurakuntalaiset antavat lahjaksi aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi. Jos etsit mielekästä tekemistä, sinusta on mukava tutustua uusiin ihmisiin ja tahdot osallistua seurakunnan toimintaan tekemällä jotakin konkreettista, seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa on paikka sinulle.

Seurakunta on yhteisö, jossa kaikki sen jäsenet on kutsuttu tukemaan toinen toistaan erilaisissa elämänvaiheissa. Seurakunnan jokainen työala tarjoaa monenlaisia mielekkäitä tapoja toimia vapaaehtoisissa tehtävissä - Yhteisvastuun talkoolaisista kuorolaiseksi, lähetyspiirin vetäjästä kerhomummiksi. Jokaiselle löytyy jotakin. Tehtävät voit valita omien mieltymystesi ja käytettävissä olevan aikasi mukaisesti.

 

Osallistu toimintaan -sivun alasivuilta löydät monenlaisia vapaaehtoisia tehtäviä seurakunnan eri työaloilta (yhteisvastuukeräyksen talkoolaiset, lähimmäispalvelu, jumalanpalvelusten avustajat, musiikin toteuttajat, diakonian vapaaehtoiset, lapsi- ja nuorisotyön vapaaehtoiset, lähetysväki). Sivuilta löytyvät myös seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot.

 

Jos et kuitenkaan löytäisi mieleistäsi tapaa toimia, voit esittää seurakunnan työntekijöille omia ideoitasi. Ota rohkeasti yhteyttä, kun haluat esittää ajatuksia seurakuntatoiminnan tai vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseksi tai kehittämiseksi.

 

Mitä vapaaehtoistoiminta on?

  • Vapaaehtoisena voit osallistua yksittäisiin tehtäviin tai tulla mukaan pitemmäksi aikaa. Voit itse määritellä antamasi ajan
  • Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkiota. Palkkio osallistumisesta on ihmisten kohtaaminen ja auttaminen sekä tekemisen ilo
  • Vapaaehtoistoiminta perustuu luottamukseen
  • Lähimmäispalvelun tehtävissä sitoudut vaitiolovelvollisuuteen

Olet tervetullut mukaan omin tiedoin ja taidoin. Saat kuitenkin perehdytyksen tehtävääsi

Kuvassa nainen suojaa punaisella sateenvarjolla ulkona kävelevää vanhusta liialliselta auringonpaisteelta.
Vapaaehtoistyö on arjen kristillisyyttä.
Kuvassa kolme yhteisvastuun keräysliiveihin pukeutunutta henkilöä keräyslippaat kädessä.
Yhteisvastuukeräys on vuosittainen diakonian suurkeräys, jossa moni vapaaehtoinen löytää mielekästä tekemistä.