Päätöksenteko

Sulkavan seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse.

Kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat.

Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 15 jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua. 

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvostoon Sulkavalla kuuluu kuusi luottamushenkilöä (ja heidän varajäsenensä), jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. 

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.