Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Ohje-tai johtosäännöillä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle sekä eri työalojen tukiryhmille.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018 
Varsinaiset jäsenet

Virta Kaarina, puh.joht.
Vasara Terhi (u), varapuh.joht.
Auvinen Mariannika
Hämäläinen Touko (u)
Ilvonen Tuulikki (u)
Kankkunen Pertti
Nissinen Katri (u)
Partanen Ari
Partanen Ilkka (u)
Partanen Mika (u)
Pikkusilta Toni (u)
Reponen Sanna (u)
Sinkkonen Tarja (u)
Tiippana Jussi (u)
Virtanen Hilkkka (u) 

Varajäsenet

Auvinen Ritva
Heinänen Hannu (u)
Lintunen Marko
Pietikäinen Aune
Piiroinen Mikko (u)
Päykkönen Risto (u)
Reinikainen Helga
Summanen Kari
Tiainen Mervi