Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, käyttää sen puhevaltaa ja tekee sopimukset seurakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, valvoo valtuuston päätösten laillisuutta ja panee sen päätökset täytäntöön. 

Kirkkoherra toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi kuusi valittua jäsentä. Talouspäällikkö pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja esittelee toimialaansa kuuluvat asiat. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola.

Kirkkoneuvoston toimikausi on 2017-2018.
 

Varsinaiset jäsenet (sulkeissa henkilökohtainen varajäsen):                                             

Kankkunen Pertti, varapuh.joht. (Tiippana Jussi)
Partanen Ilkka (Ilvonen Tuulikki)
Päykkönen Risto (Heinänen Hannu)
Reponen Sanna (Reinikainen Helga)
Sinkkonen Tarja (Auvinen Mariannika)
Virtanen Hilkka (Piiroinen Mikko)