Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on auttanut hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa jo vuodesta 1950 lähtien.

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat.

Keräyksen tuotosta 20 % käytetään paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön, 20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 60 % Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun.

Joka kevät suuri joukko sulkavalaisia osallistuu Yhteisvastuukeräykseen antamalla omaa aikaansa ja osaamistaan vapaaehtoisissa tehtävissä. Kaikki seurakunnan työalat osallistuvat keräyksen toteutukseen. Suurin osa seurakuntamme Yhteisvastuun tapahtumista järjestetään helmi-huhtikuussa, mutta keräyslupa on voimassa ympäri vuoden.

Myös sinua tarvitaan arkienkeliksi. Tule mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan keräystä. Sulkavan seurakunnassa yhteisvastuun keräyspäällikkönä toimii diakoni Anne Borén. Ota rohkeasti yhteyttä! 

Yhteisvastuulogo
Monen nuoren kohdalla unelmien ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perhe on pienituloinen
Yhteisvastuulogo
Yhteisvastuu 2019 varoin tuetaan lasten ja nuorten opiskelua

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu toimii kirkon valtuuttamana kansainvälisen diakonian toteuttajana ja tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus sekä kunnioitus ovat arvoja joita Kirkon Ulkomaanapu työllään vahvistaa

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.