Yhteisvastuukeräys 2018 Sulkavalla

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Keräyksen teemana on tänä vuonna riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville maailman katastrofialueilla. Sulkavalla keräys järjestettiin pääpiirteissään helmi-huhtikuussa.

 

KERÄYS TUOTTI TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ, ERI TILANTEINEEN JA TAPAHTUMINEEN
2613,38 EUROA

 

Keräyksen tuotosta 60 % ohjataan Kirkon Ulkomaanavun välityksellä maailman katastrofialueille. Katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pyritään turvaamaan riittävä ravinnon ja puhtaan veden saanti, mahdollisuus terveydenhoitoon ja majoitukseen sekä oikeus lasten koulunkäyntiin ja toimeentuloa parantavaan koulutukseen. 20 % keräyksen tuotosta ohjataan Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun kotimaassa.

Omaan seurakuntaamme jää 20 % keräyksen tuotosta eli 522,68 euroa. Kotiseurakuntaamme jäävin keräysvaroin annetaan diakonia-avustuksia ruokatarvikkeiden ostoon esimerkiksi sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämänmuutoksen vuoksi kohtuuttomiin vaikeuksiin joutuneille. 

 


SYDÄMELLINEN KIITOS TEILLE, ARKIENKELIT,
jotka talkoolaisina ja lahjoittajina halusitte olla luomassa toivoa ja muistuttamassa lähimmäisenrakkaudesta!

 

 

 

Lipaskerääjä
Vuoden 2018 yhteisvastuun ruokatrendi