ON AIKA KIITTÄÄ JA ILOITA!

14.6.2019

Tämän vuoden Yhteisvastuun aktiivisin keräyskausi alkaa olla päätöksessään. Monissa seurakunnissa tosin toteutetaan vielä kesätapahtumia ja kerätään mm. konfirmaatiokolehteja Yhteisvastuulle. Lämmin kiitos kaikille teille, jotka olette monin eri tavoin osallistuneet yhteisiin talkoisiimme, jotta mahdollisimman monelle nuorelle, niin kehitysmaissa kuin Suomessakin, aukenisi tie opintoihin.

Yhteisvastuu ei ole pelkästään rahan keräämistä. Yksi tehtävämme on pyrkiä vaikuttamaan eriarvoisuutta ylläpitäviin rakenteisiin ja poistamaan ongelmien aiheuttajia. Osana tämänvuotista Yhteisvastuukeräystä, kokosimme laaja-alaisen joukon lastensuojelu- ja nuorisojärjestöjä laatimaan kannanoton yhdenvertaisesta oikeudesta opintoihin. Kävimme helmikuussa luovuttamassa viestimme kaikille eduskuntaryhmille. Yhtenä kannanoton keskeisenä viestinä oli, että vähävaraisuus ei saa olla esteenä yhdenkään nuoren lukio- tai ammattiopinnoille. Huutomme on tullut kuulluksi. Toukokuussa käydyissä hallitusneuvotteluissa on sovittu, että asettamamme tavoite toisen asteen opintojen maksuttomuudesta tulee toteutumaan.

Aiempien vuosien Yhteisvastuukeräyksillä rahoitetut toiminnat elävät ja vaikuttavat vahvasti. Viimevuotisen ruokaturvahankkeen seurauksena on käynnistynyt Stean (entisen RAY:n) rahoituksella Kirkkopalvelujen johtama ”Osallistava yhteisö" -hanke, jonka avulla niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti kyetään tehostamaan toimintoja ja palvelemaan ruoka-avun asiakkaita entistä paremmin.

Toissavuotinen ihmiskauppahanke tekee tehokasta ja tuloksekasta työtä. Ihmiskaupan uhreja kyetään tunnistamaan ja ohjaamaan asianmukaisten palvelujen ja tuen piiriin entistä paremmin. Yhteistyö seurakuntien diakoniatyön kanssa on tässä erittäin arvokkaassa roolissa.

Viiden vuoden takainen saattohoidon kehittämishanke jäi elämään. Yhtenä esimerkkinä tästä on maailman saattohoitopäivänä 12.9.2019 toteutettava valtakunnallinen saattohoidon vapaaehtoisten koulutustapahtuma. Yhteisvastuuvarat mahdollistavat sen, että arvokasta työtä tekeville vapaaehtoisille voidaan tarjota tärkeä koulutustapahtuma maksuttomana.

Kaikki tämä ja paljon muuta hyvää on saatu aikaiseksi laajan joukon sinnikkäällä uurastuksella. Seurakunnissa on tehty vahvaa ja vaikuttavaa työtä. Vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisia. Toivon, että tämän viestin myötä kiitokset välittyvät kaikille teille, jotka olette olleet yhteisissä talkoissamme mukana.

Aurinkoista ja levollista kesää toivottelee

Tapio Pajunen, keräysjohtaja, Yhteisvastuukeräys