Yhteisvastuu 2022


Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräys auttaa koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria Suomessa ja maailmalla.

Kampanjassa nostetaan erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä ja hankitaan lisää turvallisia aikuisia sekä mielen hyvinvointia edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskusLinkki avautuu uudessa välilehdessä (linkki Lasten ja nuorten keskuksen nettisivulle), jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa. Palveluja suunnataan erityisesti nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen ennaltaehkäisevin tukitoimin.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä valitettavan usein kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen diakonian avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu ensi vuoden kampanjaesimerkkinään työ Etelä-Sudanissa. Maa toipuu yhä sisällissodasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat vuonna 2016 Afrikan suurimman pakolaiskriisin. 

Yhteisvastuukeräyksen 2022 tuotonjako:

  • 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.
     
  • 20 prosenttia Lasten ja nuorten keskuksen Tulevaisuus takaisin! -hankkeeseen  
     
  • 20 prosenttia tuotosta jää jokaiselle keräävälle seurakunnalle ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön ja diakonia-avustuksiin.

    Kirkkopalvelujen keräyslupa Manner-Suomessa RA/2020/639, voimassa toistaiseksi. 
Kuvassa nuori nainen. Kasvojen päällä maskin muodossa valkoinen teksti
Yhteisvastuuvaroin saadaan mm. lisää turvallisia aikuisia koulun arkeen ja välitunneille.
Kuvassa Etelä-Sudanilaisia nuoria kuokkimassa pitkävartisilla kuokilla maata
Etelä-Sudanissa koulunkäynti on keskeytynyt koronan myötä. Monet lapset ja nuoret ovat joutuneet töihin.