Päätöksenteko

Sulkavan seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse.

Sulkavan seurakunnan luottamushenkilöt valittiin 18.11.2018 toimitetuissa seurakuntavaaleissa neljäksi vuodeksi. He päättävät siitä, millaisia linjauksia kotiseurakunnassa seuraavina vuosina tehdään ja mihin varoja käytetään. Luottamushenkilöt ovat näköalapaikalla.


Kirkkovaltuusto


Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat.

Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 15 jäsentä ja neljä varajäsentä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua. 

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvostoon Sulkavalla kuuluu kuusi luottamushenkilöä (ja heidän varajäsenensä), jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. 

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.