Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, käyttää sen puhevaltaa ja tekee sopimukset seurakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, valvoo valtuuston päätösten laillisuutta ja panee sen päätökset täytäntöön. 

Kirkkoherra toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi kuusi kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Talouspäällikkö pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja esittelee toimialaansa kuuluvat asiat. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja oman toimialansa asioiden esittelijänä toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston toimikausi on 2021 - 2022. Uusi kirkkoneuvosto valittiin 16.12.2020 pidetyssä kirkkovaltuuston kokouksessa.

Varsinaiset jäsenet 2021 - 2022 (sulkeissa henkilökohtainen varajäsen)                                          

Rentola Hanne-Maaria, puheenjohtaja, kirkkoherra

Kankkunen Pertti, varapuheenjohtaja (varajäsen Tiippana Jussi)

Jurvanen Tuula (varajäsen Virta Kaarina)

Marin Tanja (varajäsen Björn Hannele)

Mikkonen Aku (varajäsen Auvinen Mariannika)

Nurvo Juhani (varajäsen Piiroinen Mikko)

Vasara Terhi (varajäsen Pikkusilta Toni)