Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakuntaliitos vahvistui

 

 

Helsingin hallinto-oikeus ei tutki Sulkavan ja Savonlinnan seurakuntien liitoksesta tehtyä kirkollisvalitusta. Valituksen oli tehnyt yksityishenkilö.

Valitus kohdistui kirkkohallituksen täysistunnon 25.1.2022 päätökseen, jonka mukaan Sulkavan seurakunta lakkautetaan vuoden lopussa ja liitetään Savonlinnaan ensi vuoden alussa.

Tuomioistuin totesi, että kirkkolain sanamuodon mukaan vain asianosainen saa tehdä kirkollisvalituksen tällaisessa asiassa. Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta, koska se katsoi ettei valittajalla ollut valitusoikeutta.

Oikeudelle oli myös toimitettu Mikkelin tuomiokapitulille ja kirkkohallitukselle osoitetut vetoomukset, joissa oli lukuisia allekirjoittajia. Hallinto-oikeus katsoi, että seurakuntaliitoksen vaikutukset seurakunnan jäseniin ovat luonteeltaan välillisiä.

Tuomioistuin perusteli 8.4.2022 tekemäänsä päätöstä kirkkolain 24 luvun 6 pykälän ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 pykälän mukaan. Päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.

Sulkavan ja Savonlinnan seurakunnissa laillista päätösvaltaa asiassa käyttivät kirkkoneuvostot ja -valtuustot. Kirkkohallitus velvoitti tammikuisessa päätöksessään käynnistämään tarkemmat liitosneuvottelut välittömästi.

Prosessi on meneillään Savonlinnan ja Sulkavan seurakuntien kesken. Henkilöstö, tilat ja toiminta säilyvät Sulkavalla.

16.5.2022 11.04