Uutiset

 

 

 

 

 

Uutislistaukseen

Sulkavan seurakunnan kesä-elokuun toiminnasta

20.5.2020 17.36

Sulkavan seurakunnan toiminta kesällä 2020

Valtioneuvoston 6.5. tekemän periaatepäätöksen perusteella Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat tarkentavat ohjettaan seuraavasti: Jumalanpalveluksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä. 
Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi edelleen. Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä. 


Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia. 


Tilaisuuteen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista suositella. Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää, turvavälejä ja hygieniaohjeita on noudatettava. 


Seurakunnat ovat velvollisia vastaamaan kokoontumisrajoitusten ja turvaohjeiden paikallisesta soveltamisesta.

Tiedoksi sulkavalaisille ja Sulkavalla kesäänsä viettäville Sulkavan seurakunnan kesäajan toiminnasta kesällä 2020

 

•    Hautainhoitopäivien hartaudet järjestetään normaalisti hautausmailla Sulkavalla vanhalla hautausmaalla ja Lohilahdella hautausmaalla. Tarjoilua ei järjestetä. 
•    Hautaan siunaamisia toimitetaan kirkoissa ja hautausmailla omaisten toiveitten mukaan. 
•    Kasteita toimitetaan kodeissa ja kirkoissa. 
•    Vihkimiset toimitetaan kirkoissa tai hääpaikalla sovitun mukaan. 
•    Papit ja kanttorit eivät osallistu yksityistilaisuuksien ruokailuihin. 
•    Virastopäivystys toimii puhelimitse maanantaisin ja tiistaisin klo 9-12.
•    Diakoniapäivystys toimii ajanvarauksella. Viikoilla 30-33 päivystää vs. kirkkoherra Aleksi Parkkonen 0400 749 491.
•    Laitoshartauksia emme voi järjestää vierailukieltojen takia. 
•    Diakonian ateriajakelu on tauolla kesä-elokuun ajan. 
•    Saattohoitovaiheessa olevien luona sielunhoitokäynnit terveydenhoitohenkilökunnan ohjeiden mukaan. 
•    Toimituskeskustelut käydään pääsääntöisesti puhelimitse. 
•    Kotikäyntejä riskiryhmäläisten luokse voidaan tehdä niin, että tavataan ulkona turvavälit huomioiden. 
•    Tule laulamaan! – ryhmä kokoontuu kirkossa torstaisin klo 16.30-17.30 kesäkuun ajan. 
•    Sulkavan Marttojen hallitus on päättänyt, ettei torikahviotoimintaa tule tänä kesänä Sulkavan torille.
•    Tapiolan saunavuoroja ei järjestetä. 
•    Rippikoulussa ja perhekerhoissa noudatetaan niiden omia erikseen laadittavia turvallisuussuunnitelmia, joista osallistujia informoidaan. 
•    Jumalanpalvelukset vietetään Sulkavan kirkossa ja kerran kuussa Lohikosken kirkossa. Ehtoollista vietetään noin kaksi kertaa kuukaudessa. Tarkemmat tiedot löytyvät kirkollisista ilmoituksista. 
•    Kirkkokahveja ei vietetä kesän aikana. 

Ohjeita jumalanpalvelukseen osallistujille ja ehtoollisen viettoon


•    Seurakuntalaisia pyydetään huomioimaan turvavälit myös kirkkoon saapuessaan ja sieltä poistuessaan. Kuulumiset vaihdetaan ulkona, ei kirkon käytävillä!
•    Älä tule sairaana jumalanpalvelukseen tai muuhun seurakunnan tilaisuuteen. 
•    Kirkon sisäänkäyntiin asetetaan desinfiointipiste. Seurakuntalaiset desinfioivat kätensä kirkkoon tullessaan. 
•    Seurakuntalaiset ohjataan istumaan riittävän väljästi niin, että turvaväli on 1-2 metriä. Oikeat istumapaikat merkitään kirkkoon. 
•    Virsikirjoja kierrätetään seurakunnan työntekijöiden toimesta siten, että samat kirjat eivät tule käyttöön peräkkäisinä päivinä. Älä vie virsikirjaa hyllyyn vaan jätä se paikallesi kirkon penkkiin!
•    Pappi jakaa ehtoollisen yksin. Avustajia ei käytetä. Pappi noudattaa tarkkaa käsihygieniaa ja suojaa kasvonsa visiirillä. 
•    Ehtoolliselle jonotetaan kirkon keskikäytävää pitkin turvavälit säilyttäen. 
•    Ehtoolliselle tultaessa on kirkon keskikäytävällä desinfiointiaine, jolla seurakuntalainen desinfioi kätensä. 
•    Seurakuntalainen ottaa sivupöydälle asetetun ehtoollisviinipikarin käteensä alttarin eteen tullessaan.
•    Seurakuntalaiset tulevat ehtoollispöytään yksitellen. Ehtoollisvieras jää seisomaan alttarikaiteen eteen. Polvistumista ei tehdä, koska siinä yhteydessä väistämättä kosketetaan alttarikaidetta, eikä kaidetta voi puhdistaa ehtoollisvieraiden välillä. 
•    Ehtoollisleipä jaetaan ehtoollisvieraan käteen. Jakamisessa leipä asetetaan seurakuntalaisen maljan muotoon asetetulle kämmenelle niin, että käsien koskettamista vältetään. Ehtoollisviini jaetaan maljasta seurakuntalaisen kädessä olevaan yksityispikariin. Ehtoollisen nautittuaan seurakuntalainen asettaa yksityispikarinsa sille osoitetulle pöydälle ylöspäin.  Tämän jälkeen on saatavilla desinfiointiaine. 
•    Ehtoolliselta poistutaan alttarista katsoen vasemmalle puolelle (sankarihautojen puoleisen oven suuntaan). 
•    Ehtoolliselle voi tulla myös lapsia ja aikuisia, jotka pyytävät sakramentin nauttimisen sijasta siunaamista. Siunaaminen tapahtuu seurakuntalaisten seisoessa samaan tapaan kuin ehtoollisella. Pappi siunaa turvavälin säilyttäen koskematta seurakuntalaisen päätä. 
•    Jumalanpalvelusten, ehtoollisen vieton ja siunaamisen ohjeet koskevat myös konfirmaatiota. 

Jokaisen seurakuntalaisen velvollisuus on huolehtia turvavälistä sisällä ja ulkona. Jos et itse pelkää tai ole vakavan koronavirus-infektion vaarassa, lähimmäisesi voi olla hyvästä syystä huolissaan. Jokaisen seurakuntalaisen on tärkeää omalla toiminnallaan mahdollistaa turvallinen tilaisuuksiin osallistuminen muille. 
Ajankohtaisesta toiminnasta ja mahdollisista muutoksista käytänteisiin tiedotetaan tarkemmin kirkollisissa ilmoituksissa Sulkava-lehdessä, Itä-Savossa ja seurakunnan nettisivuilla: www.sulkavanseurakunta.fi. Edelleen jumalanpalvelukset lähetetään suoratoistona seurakunnan YouTube-kanavalla, jonne linkki löytyy seurakunnan nettisivujen etusivulta. 

Suvivirren, uuden, seitsemännen säkeistön sanoin:
Vaik alkais kesät, talvet toisiaan muistuttaa
tai valon aikaa päästäis yhdes ei juhlimaan
Sä anna meidän, Luoja, oppia luottamaan
ett kirkkauttas pysty, varjot ei voittamaan. 

san. Tuuli Charalambous. 

Rauhaa ja iloa teidän jokaisen kesään!