Uutiset

Uutislistaukseen

Sulkavan ja Savonlinnan seurakunnat ehkä liitokseen

1.6.2021 14.23

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin asettama selvitysmies Sami Lahtiluoma ehdottaa Sulkavan seurakunnan ja Savonlinnan seurakunnan liitosta 1.1.2023 alkaen.

Tutkittavana oli myös Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien liittyminen yhdeksi seurakunnaksi.

Perusteena Sulkavan ja Savonlinnan liitokseen nähdään mm. se, että se turvaisi seurakuntaelämän jatkumisen Sulkavalla, ratkaisu olisi pitkäaikaisempi kuin kolmen maalaisseurakunnan välinen liitos, kaupungin ja maaseudun välillä on jo nyt luontaisia yhteyksiä ja Savonlinnan seurakunnalla ennestään kokemusta seurakuntaliitoksista. 

Syynä selvityksen käynnistämiseen oli Sulkavan laskeva väestökehitys ja tulevat talouspaineet. Tällä hetkellä seurakunnan talous on tasapainossa, mutta väkimäärän ja verotulojen tippuessa hengellisen elämän ylläpitäminen käy haastavaksi. Osana suurempaa kokonaisuutta se on helpompaa.

Selvitysmies esittää, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli alkaisi valmistella aloitetta Sulkavan ja Savonlinnan yhdistymisestä sekä toisaalta Puumalan seurakunnan ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan liitoksesta.

Tuomiokapituli käsittelee asian todennäköisesti kesän aikana. Se pyytää vielä lausunnot seurakunnista, mukaan lukien Sulkavan kirkkovaltuustolta. 

Lopullisen päätöksen asiassa tekee Kirkkohallitus syksyn aikana.