Uutiset

Uutislistaukseen

Sulkavan kirkkoneuvosto esittää liittymistä

21.9.2021 11.01

Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 15. syyskuuta olleessa kokouksessaan esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan seurakunta lakkautetaan ja liitetään vuoden 2023 alusta Savonlinnan seurakuntaan.

Kirkkovaltuusto ratkaisee seurakunnan kannan 27. syyskuuta. Mikkelin tuomiokapituli on pyytänyt lausunnot liitossuunnitelmasta lokakuun alkuun mennessä.

Neuvosto nojasi päätöksessään tuomiokapitulin arvioihin laskevasta väestömäärästä ja verotulojen alenemisesta.

Kapitulin tilastojen mukaan Sulkavan seurakunnan jäsenmäärä on tippunut kymmenessä vuodessa yli 500:llä hengellä. Saman verran vähennystä ennakoidaan vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin seurakunnan jäseniä olisi vähän yli 1500, kun heitä tällä hetkellä on hiukan vaille 2000.

Suurin syy väestökatoon on korkea kuolleisuus ja alhainen syntyvyys, jota muuttoliikekään ei paikkaa.

Lopullisen päätöksen Sulkavan ja Savonlinnan seurakuntien mahdollisesta yhdistymisestä tekee kirkkohallitus alkuvuodesta.