Uutiset

Uutislistaukseen

Kirkkohallitukselle tuomiokapitulin aloite seurakuntaliitoksesta

18.11.2021 08.24

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli päätti 17.11.2021 istunnossaan lähettää kirkkohallitukselle aloitteen, jossa esitetään Sulkavan ja Savonlinnan seurakuntien liitosta vuoden 2023 alusta lähtien.

Molempien seurakuntien kirkkovaltuustot puolsivat hanketta.

Tuomiokapitulin näkemyksen mukaan pienen maalaisseurakunnan on hyvin vaikea jatkaa itsenäisenä. Pääsyynä on jäsenmäärän nopea väheneminen ja heikot taloudelliset resurssit. Kapituli teki runsaasti taustaselvityksiä koskien Sulkavan nykytilannetta ja tulevaisuutta.

Liitoksen tarkoitus on turvata seurakunnan hengellisen ydintehtävän ja seurakuntaelämän jatkuminen Sulkavalla. Isommalla seurakunnalla on resursseja hoitaa myös Sulkavan aluetta jatkossa. Savonlinnan seurakuntaan on aiemmin liittynyt mm. Rantasalmi ja Enonkoski, jotka ovat itsenäisiä kuntia.

Lopullisen päätöksen seurakuntaliitoksesta tekee kirkkohallituksen täysistunto.