Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakunnan jäsenmäärä laski vuonna 2021

3.3.2022 16.47

Vuonna 2021 Sulkavan seurakunnan jäsenmäärä väheni 73 hengellä. Suurimpana syynä oli kuolleisuus, mutta myös kirkosta erot ja paikkakunnalta pois muutot vaikuttivat.

Seurakuntalaisia kuoli 53, muuttotappio oli 10 jäsentä ja kirkosta erosi 27 henkilöä. Seurakuntaan liittyi kuusi uutta jäsentä. Seurakuntalaisia oli vuodenvaihteessa yhteensä 1923 läsnä olevina. Puolet heistä oli yli 60-vuotiaita. Poissaolijat, esimerkiksi ulkomailla asuvat, eivät maksa kirkollisveroa.

Viimeisten viiden vuoden aikana seurakuntalaisten määrä on pienentynyt 301 hengellä lähinnä ikärakenteen ja korkean kuolleisuusuuden vuoksi (31.12.2016-31.12.2021).

Vuodenvaihteessa 2016/2017 Sulkavan seurakunnassa oli 2224 läsnä olevaa jäsentä. Jäsenistöstä poistuneiden ja tulleiden erotus eli väestötappio (kuolleet, pois- ja sisäänmuutto, kirkosta erot ja liittymiset) oli v. 2017 -83 henkeä, v. 2018 -58 henkeä, v. 2019 -73 henkeä, v. 2020 - 14 henkeä ja v. 2021 -73 henkeä. Kunnan väliluku on koko ajan ollut 400-500 henkeä suurempi, koska kaikki sulkavalaiset eivät kuulu kirkkoon.

Sulkavalla hoidettiin viime vuonna 81 kirkollista toimitusta, joista 62 hautaan siunaamista, 13 kastetta ja kuusi avioliittoon vihkimistä tai -siunaamista. Joukossa oli seurakunnan jäsenten ohella muualla asuvia entisiä sulkavalaisia ja kesäasukkaita. Myös ei-kirkkoon kuuluvia siunattiin haudan lepoon omaisten toiveesta, sielunhoidollisista syistä, elleivät edesmenneet olleet kieltäneet sitä eläessään.

Kirkon valtakunnallisissa tilastoissa näkyvät vain Sulkavan seurakunnan omat jäsenet, siksi siellä olevat toimitusluvut ovat yllä olevaa hieman pienemmät.  Esimerkiksi huhti-kesäkuussa kuoli lyhyessä ajassa runsaasti väkeä, hautajaisia oli tuolloin 24 kappaletta. Keikkapappeja ja -kanttoreita palkattiin tasoittamaan ruuhkahuippuja ja sijaistamaan vakituisia lomilla ja viikkovapailla.

Sulkavan seurakunnasta puuttuu tällä hetkellä kanslisti, nuoriso-ohjaaja/toinen pappi ja lähetyssihteeri. Jäljellä on viisi kokoaikaista ja kolme osa-aikaista työntekijää.

Toimintavuoden aikana pidettiin 68 jumalanpalvelusta. Pandemia kuritti kävijämääriä, mutta tilastojen valossa sulkavalaiset eivät normaalioloissakaan ole kovin innokkaita kirkossakävijöitä.