Uutiset

Uutislistaukseen

Liitoshanke etenee kevään aikana

7.3.2022 11.36

Sulkavan ja Savonlinnan seurakuntien liitoshanke etenee kevään aikana. Sulkavan kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 3.3. kokouksessaan. Liitos tapahtuu 2023 alussa.

Yksityiskohtaiset liitosneuvottelut käynnistyivät helmikuussa. Ne jatkuvat koko vuoden koskien mm. henkilöstöä, tiloja ja kiinteistöjä, virastopalveluja, taloutta, sopimuksia, tietojärjestelmiä ja monia muita seikkoja. Asiantuntijaksi hankkeeseen on palkattu konsultti Sami Lahtiluoma Kirkkopalveluista.

Kirkkohallitus velvoitti 25.1. päätöksessään seurakuntia käynnistämään asian valmistelun välittömästi, vaikka liitoksesta valitettaisiinkin. Sulkavalta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. HO tutkii ensin, ovatko valitusperusteet voimassa. Seurakunta ei ole valitusprosessissa mukana.

Sulkavan seurakunnan vaaleilla valitut luottamuselimet puolsivat liitosta (kirkkovaltuusto äänin 11-2). Niillä on lainmukainen oikeus edustaa seurakuntaa.

Liitostarpeesta on Sulkavalla keskusteltu vuosikymmenen ajan.

Kuumienkivien alueen myynti vuonna 2014 kunnalle 650 000 eurolla lykkäsi tarvetta, mutta pääosa summasta on mennyt toimintaan, palkkoihin ja kiinteistöjen kunnostukseen. Jäljellä olevaa osuutta käytetään Sulkavan kirkon maalauksen rahoittamiseen.

Vuoden 2016 piispantarkastuksessa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen kehotti käynnistämään seurakuntajaon muutoksen tai yhteistyöselvityksen.

Vuonna 2020 ja 2021 kapitulin asettama selvitysmies tutki Juva-Puumala-Sulkava -seurakuntaliitosta. Hankkeet kaatuivat Juvan ja Puumalan vastustukseen. 2021 tutkittiin yhteistyösuuntana myös Savonlinnaa.

Satunnaiserillä toimintaa ei saa rahoittaa. Seurakuntien kiinteää omaisuutta kuten maata ei voi myydä, vaihtaa tai lahjoittaa ilman kirkkohallituksen lupaa. Metsiä voi hakata vain metsäsuunnitelman mukaisesti.

Aloitteen liitosasiassa teki Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli. Kirkkohallituksen ja kapitulin mukaan tarkoituksena on turvata seurakuntaelämän jatkuvuus Sulkavalla, vaikka jäsenmäärä ja verotulot alenevat. Osana isompaa seurakuntaa hallintorakenne kevenee ja jättää tilaa paikalliselle toiminnalle.

Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muu toiminta säilyy, samoin kirkot, tilat ja henkilöstö. Savonlinnan seurakunta ottaa kontolleen vastuut palkanmaksua myöten, mutta sille siirtyy myös omaisuutta.